Så får du fram bokstäverna både med och utan hjälp av extra program. Shift5 för att skriva så skrivs siffran […]